EVC Trajecten

EVC-Traject via EVC voor de Zorg van Contra Academy

Bij Contra Academy is het mogelijk om EVC-trajecten te volgen op basis van de vastgestelde branchestandaard binnen de sector Zorg en Welzijn. Onder de naam ‘EVC voor de Zorg’ biedt Contra Academy EVC-trajecten aan zowel volgens de arbeidsmarktroute als de onderwijsroute. Een EVC-traject in de arbeidsmarktvariant wordt afgesloten met een ervaringscertificaat. In dit certificaat staat de waardering vermeld, over welke werkprocessen de kandidaat heeft bewezen over voldoende kennis en kunde te beschikken. Hiermee is het een formele erkenning van ervaring, kennis en kunde. Scholing en diplomering op MBO-niveau maken geen deel uit van een EVC-Traject. Contra Academy heeft ketenafspraken met het NCOI, zodat het EVC-certificaat verzilverd kan worden naar een MBO-diploma conform de onderwijsroute.

 

EVC-Traject volgens arbeidsmarktroute​

Als iemand vakbekwaam is, dan kan hij/zij taken zelfstandig uitvoeren. Vakbekwaamheid geeft het vertrouwen weer dat aan iemand het werk volledig is toe te vertrouwen. Met het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute, uitgegeven door “EVC voor de Zorg”, kan een werknemer of ZZP’er aan een (toekomstige) werkgever of opdrachtgever laten zien over alle voor het werk benodigde kennis, vaardigheden en competenties te beschikken en wel op een niveau dat de taak zelfstandig uitvoerbaar is. Het EVC-traject volgens de arbeidsmarktroute levert bij een goede beoordeling het EVC-certificaat op. Een deelnemer kan het behaalde EVC-certificaat gebruiken om de onderwijsroute in te gaan en het EVC-certificaat laten verzilveren.

EVC-Traject volgens onderwijsroute

De onderwijsroute houdt in dat Contra Academy op basis van deskundigheid toetsen of de deelnemer bekwaam is, op basis daarvan geeft Contra Academy een EVC-certificaat uit. De deelnemer kan er vervolgens voor kiezen om zijn/haar EVC-certificaat bij een opleidingsinstituut te laten verzilveren. Een examencommissie zal dan bekijken of deze kandidaat in aanmerking komt voor een officieel diploma.

Omdat het EVC-traject bij Contra Academy gebaseerd is op een onderwijsstandaard is het mogelijk om, in samenspraak met Contra Academy, te bekijken of het NCOI de gevalideerde werkervaring via een examencommissie wil verzilveren door vrijstellingen te verlenen voor delen van het onderwijs- en/of het examenprogramma. 

Voor een mbo-diploma betekent het overigens nog wel dat er zondermeer een taal- en rekentoets zal moeten worden afgelegd en dat er nog een beoordeling ten aanzien van de aspecten ‘loopbaan en burgerschap’ en ‘keuzedelen’ moet plaatsvinden om voor het mbo-diploma in aanmerking te kunnen komen. Aan een dergelijk traject zijn kosten verbonden die per kandidaat kunnen variëren. De kandidaat moet daarbij rekening houden met een minimum bedrag vanaf €1.150,-. Het verzilveringstraject van Crebo 25779 Persoonlijk begeleider Maatschappelijke Zorg niveau 4 kan via Contra Academy lopen. Contra Academy heeft als EVC-Aanbieder ketenafspraken met het particuliere opleidingsinstituut NCOI.

De examencommissie van de desbetreffende opleiding beslist over de eventuele vrijstellingen. Contra Academy heeft hier geen zeggenschap in5

Vakbekwaamheids- en competentiebewijs

Het verschil tussen competenties en bekwaamheden is, dat bekwaamheden verworven ervaringen zijn en competenties zijn een serie verworven bekwaamheden. Bijvoorbeeld: Taalgevoel en schrijfvaardigheid zijn bekwaamheden die je kunt omzetten in het verzorgen van allerhande communicatie- en promotieactiviteiten (competenties) binnen een organisatie. Rekenvaardigheid en het secuur kunnen omgaan met cijfers zijn bekwaamheden die de basis vormen voor competenties op financieel gebied.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.