Aanpak

EVC Procedure

Voorlichting en informatie 

Kandidaten kunnen zich individueel aanmelden, maar ook in samenwerking en in overleg met instellingen en/of organisaties. Wanneer er meerdere aanmeldingen zijn ontvangen plannen wij een informatiedag in. Deze bijeenkomsten vinden plaats op ons kantoor in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst zal er informatie gegeven worden over het EVC-traject, is er een kennismaking met de begeleiders en is er natuurlijk alle ruimte om vragen te stellen.

Tijdpad 

Het EVC-traject duurt twintig weken. Het doorlopen van een EVC- procedure vergt flink veel tijd. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en van de procedure zelf is een kandidaat al snel tachtig (klok)uur bezig met het traject.  Aan het einde van het traject ontvangt de kandidaat een uitnodiging om zich in te schrijven voor een CGI (Criteriumgericht Interview’ (CGI). Dit is een gesprek tussen jou en een examinator (meestal om te bepalen welke vaardigheden je al hebt). In de uitnodiging staan de inleverdata van het portfolio vermeld. Na inlevering van het portfolio wordt de EVC-procedure in binnen vijf werkweken afgerond. 

Toegankelijkheid 

Iedereen kan zich voor een EVC-procedure aanmelden. In de fase van aanmelding en intake krijgt de kandidaat alle informatie die nodig is om een bewuste keuze te kunnen maken voor een EVC-procedure. Het doel dat de kandidaat hoopt te bereiken wordt besproken. De procedure wordt besproken en uitgelegd. Als alles duidelijk is, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een EVC-overeenkomst. In de overeenkomst zijn daarnaast de rechten en verplichtingen van zowel Contra als de kandidaat vastgelegd. 

Contra hanteert wat de toelating betreft geen specifieke criteria. De intaker zal echter tijdens de intake wel nagaan of een EVC-procedure voor een kandidaat een zinvolle en haalbare keuze is. Met name zal ook nagegaan worden of de werkervaring van de kandidaat (of de ervaring vanuit vrijwilligerswerk, hobby e.d.) relevant en voldoende substantieel is om op een EVC-procedure in te stappen. Binnen maximaal twee weken, na ontvangst van de getekende EVC-overeenkomst, kan de EVC- procedure van start gaan. 

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.