EVC Procedure

Voorlichting en informatie 

Kandidaten kunnen zich individueel aanmelden, maar ook in samenwerking en in overleg met instellingen en/of organisaties. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn ontvangen, plannen wij een informatiedag (intake-bijeenkomst) in. Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons op kantoor in Amersfoort. Tijdens deze intake-bijeenkomst wordt er informatie gegeven over de verschillende EVC-trajecten, die via EVC voor de Zorg te volgen zijn, is er een kennismaking met de begeleiders en is er natuurlijk alle ruimte om vragen te stellen. Tijdens de informatiebijeenkomst, de begeleiding evenals eventuele werkplekbezoeken en het Criterium Gerichte Interview wordt de Nederlandse taal gesproken.

Toegankelijkheid 

Iedereen kan zich voor een EVC-traject aanmelden. In de fase van aanmelding en intake krijgt de kandidaat alle informatie, die nodig is om een bewuste keuze te kunnen maken voor een EVC-traject. Het doel dat de kandidaat hoopt te bereiken wordt besproken. De EVC-procedure wordt besproken en uitgelegd. Als alles duidelijk is, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een EVC-overeenkomst. In de overeenkomst zijn de afspraken en ook de rechten en verplichtingen van zowel EVC voor Zorg via Contra Academy als de EVC-deelnemer vastgelegd. 

Geen specifieke criteria EVC voor de Zorg/Contra Academy hanteert wat de toelating betreft geen specifieke criteria. De intaker zal echter tijdens de intake wel nagaan of een EVC-traject via EVC voor de Zorg voor een kandidaat een zinvolle en haalbare keuze is. Met name zal ook nagegaan worden of de werkervaring van de kandidaat (of de ervaring vanuit vrijwilligerswerk, hobby e.d.) relevant en voldoende substantieel is om op een EVC-traject via EVC voor de Zorg in te stappen. Binnen maximaal twee weken, na ontvangst van de getekende EVC-overeenkomst, kan het EVC- traject van start gaan. 

Tijdpad 

Het EVC-traject duurt ca. twintig weken. In deze periode bouwt de deelnemer zelf, onder begeleiding, zijn of haar persoonlijke portfolio op. Het doorlopen van een EVC- traject vergt meestal flink veel tijd. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en van de procedure zelf is een deelnemer al snel tachtig (klok)uur bezig met het traject. Aan het einde van het traject ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor een CGI (Criteriumgericht Interview’ (CGI). Dit is een examinerend gesprek tussen de deelnemer en een examinator (assessor) om te bepalen welke vaardigheden de deelnemer aangeeft te hebben. Uitgangspunt van dit gesprek zijn de omschreven vaardigheden in het portfolio. Zo’n gesprek – een portfoliobeoordeling – is onderdeel van het onderzoek naar de kennis en kunde van de deelnemer. In de uitnodiging staan de inleverdata van het portfolio vermeld. Na inlevering van het portfolio wordt het EVC-traject binnen vijf werkweken afgerond. Naast het CGI en de portfoliobeoordeling kan er eventueel gebruik gemaakt worden van een werkplekonderzoek om jouw vaardigheden te beoordelen.

Route Roadmap evc-traject evc voor de zorg via contra academy

Wat is de waarde van een EVC-certificaat

Met het EVC-certificaat is jouw deskundigheid getoetst. Hiermee kun je aantonen dat je een bepaalde deskundigheid bezit om met kwetsbare doelgroepen in de zorg te kunnen werken. Het certificaat is niet hetzelfde als een diploma, maar staat wel geregistreerd in het Register Ervaringscertificaten van het Nationaal Kenniscentrum. Dus niet binnen DUO.

Wij geven het advies om te kijken of jij jouw EVC-certificaat kunt verzilveren naar een officieel MBO-diploma. Dat kan binnen verschillende onderwijsinstituten. EVC voor de Zorg/Contra Academy heeft voor het verzilveren van haar EVC-trajecten ketenafspraken met het NCOI en kan hierin voor jou een vloeiende overstap regelen. 

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.