EVC Procedure

Voorlichting en informatie 

Kandidaten kunnen zich individueel aanmelden, maar ook in samenwerking en in overleg met instellingen en/of organisaties. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn ontvangen, plannen wij een informatiedag (intake-bijeenkomst) in. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij ons op kantoor in Amersfoort. Tijdens deze intake-bijeenkomst zal er informatie gegeven worden over het EVC-traject, is er een kennismaking met de begeleiders en is er natuurlijk alle ruimte om vragen te stellen. Tijdens de informatiebijeenkomst, de begeleiding evenals eventuele rollenspellen, werkplekbezoeken en het Criterium Gerichte Interview wordt de Nederlandse taal gesproken.

Tijdpad 

Het EVC-traject duurt ca. twintig weken. In deze periode bouw jij zelf, onder begeleiding, jouw persoonlijke portfolio op. Het doorlopen van een EVC- procedure vergt meestal flink veel tijd. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en van de procedure zelf is een kandidaat al snel tachtig (klok)uur bezig met het traject. Aan het einde van het traject ontvangt de kandidaat een uitnodiging om zich in te schrijven voor een CGI (Criteriumgericht Interview’ (CGI). Dit is een gesprek tussen jou en een examinator om te bepalen welke vaardigheden je al hebt. Deze vaardigheden zijn omschreven in jouw portfolio. Een portfoliobeoordeling is onderdeel van het onderzoek naar jouw kennis en kunde. In de uitnodiging staan de inleverdata van het portfolio vermeld. Na inlevering van het portfolio wordt de EVC-procedure binnen vijf werkweken afgerond. Naast het CGI en de portfoliobeoordeling kan er gebruikt gemaakt worden van een werkplekonderzoek en/of een rollenspel om jouw vaardigheden te beoordelen.

Toegankelijkheid 

Iedereen kan zich voor een EVC-procedure aanmelden. In de fase van aanmelding en intake krijgt de kandidaat alle informatie, die nodig is om een bewuste keuze te kunnen maken voor een EVC-procedure. Het doel dat de kandidaat hoopt te bereiken wordt besproken. De procedure wordt besproken en uitgelegd. Als alles duidelijk is, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een EVC-overeenkomst. In de overeenkomst zijn de afspraken en ook de rechten en verplichtingen van zowel Contra als de kandidaat vastgelegd. 

Geen specifieke criteria

Contra hanteert wat de toelating betreft geen specifieke criteria. De intaker zal echter tijdens de intake wel nagaan of een EVC-procedure voor een kandidaat een zinvolle en haalbare keuze is. Met name zal ook nagegaan worden of de werkervaring van de kandidaat (of de ervaring vanuit vrijwilligerswerk, hobby e.d.) relevant en voldoende substantieel is om op een EVC-procedure in te stappen. Binnen maximaal twee weken, na ontvangst van de getekende EVC-overeenkomst, kan de EVC- procedure van start gaan. 

Wat is de waarde van een EVC-certificaat

Met het EVC certificaat is jouw deskundigheid getoetst. Hiermee kun je aantonen dat je een bepaalde deskundigheid bezit om met kwetsbare doelgroepen in de zorg te kunnen werken. Het certificaat is niet hetzelfde als een diploma, maar staat wel geregistreerd in het Register Ervaringscertificaten van het Nationaal Kenniscentrum. Dus niet binnen DUO.

Wij geven het advies om te kijken of jij jouw EVC-certificaat kunt omzetten naar een officieel diploma. Dat kan binnen verschillende onderwijsinstituten. Helaas kunnen wij hierin nog niet ondersteunen omdat wij nog geen ketenafspraak hebben met zo’n onderwijsinstituut. 

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.